Click here for English information

O Explonaft Sp. z o.o.

Marka "EXPLONAFT" (nazwa powstała z kompilacji słów "eksploatacja" i "produkty naftowe") istnieje na rynku od 1988 roku. Wtedy to powstało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Naukowo-Handlowe Explonaft Sp. z o. o., j.g.u. (jednostka gospodarki uspołecznionej, czyli spółka z udziałem przedsiębiorstw wówczas państwowych). Początkowo jako firma zajmująca się opracowywaniem i wdrażaniem tzw. zakładowych systemów gospodarki paliwowo-smarowniczej a potem także produkcją i dostawami olejów, smarów i innych produktów petrochemicznych.

Zachodzące w kraju liczne przemiany i wynikające stąd zmiany własnościowe oraz w składzie udziałowców spowodowały, że Zgromadzenie Wspólników podjęło decyzję o likwidacji PPNH Explonaft Sp. z o. o. i w 2003 roku powołana została do życia Spóka "EXPLONAFT" przejmując pełny zakres działalności swojej poprzedniczki.

Dzisiejszy "EXPLONAFT" zajmuje się więc obrotem krajowym i zagranicznym płynami eksploatacyjnymi (w tym: mineralne i syntetyczne śCertyfikat sytem�w jako�cirodki smarowe, syntetyczne bazy olejowe, płyny specjalne, dodatki itp.), najwyższej klasy cieczami i olejami do obróbki metali i innych materiałów, urządzeniami wspomagającymi pielegnację i dozowanie koncentratów cieczy obróbkowych (miksery proporcjonalne, skimmery, refraktometry itp.). Specjalizujemy się w wyszukiwaniu i dostarczaniu nietypowych produktów i ich zamienników, nawet bardzo małych ilości. Reprezentujemy na polskim rynku firmy: NYCO S.A. (oleje i bazy syntetyczne, smary i inne środki smarowe, w tym zamienniki ex-radzieckich płynów eksploatacyjnych, zwłaszcza dla techniki lotniczej i wojskowej), HANGSTERFERS LABORATORIES Inc., (zdobywającą przebojem na świecie i w Europie rynki cieczy do obróbki metali), AfA Sarl (urządzenia do pobierania prób), oraz FILTRES RELLUMIX (urządzenia i wkłady filtracyjne).

EXPLONAFT Sp. z o. o. posiada wdrożone systemy jakości zgodne PN-ISO 9001 oraz AQAP 2130. Jest zarejestrowanym dostawcą produktów dla jednostek Ministerstwa Obrony Narodowej oraz NATO (NCAGE Code 0710H).

Dodatkowo oferujemy

PASZPORTY BEZPIECZŃESTWA

Z perforacjaExplonaft jest producentem i dystrybutorem pięciojęzycznego Paszportu Bezpieczeństwa [Personal Safety Logbook (GB), Veiligheidpaspoort (NL), Carnet de Sécurité (FR), Sicherheitspass (D), Paszport Bezpieczeństwa (PL)], zgodnego z wymaganiami SSVV - Stichting Samenwerken voor Veiligheid (Fundacja Wspópracy dla Bezpieczeństwa, Foundation Cooperation for Safety, Fondation de Cooperation pour Sécurité, Stiftung Der Zusammenarbeit Fur Arbeitssicherheit), stosowanego w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy (SCC i SCT). Jest dokumentem osobistym zawierającym informacje o wiedzy i umiejętnościach pracownika (wykształcenie, kursy, szkolenia, praktyka zawodowa, kwalifikacje,...) oraz jego zdolności do wykonywania danej pracy (badania lekarskie, szczepienia,...).

Wykonany jest ze specjalnego papieru o wysokiej odporności na zniszczenie, wodą itp. Na życzenie zamawiającego istnieje możliwość perforacji numerów identyfikacyjnych. Ponieważ usługa ta jest wykonywana poza granicami kraju, koszt perforacji jest ustalany indywidualnie. W tańszej wersji oferujemy numerację poprzez ostemplowanie stron/kartek numeratorem. Zamówienia oraz dodatkowe zapytania należy składać na adres sekretariat@explonaft.com.pl

Jeżeli nasz zakres działalności wzbudził Państwa zainteresowanie to zapraszamy po bardziej szczegółowe informacje na dalsze strony lub do bezpośredniego z nami kontaktu.